Sommartider hos en liten sjökrog på Klasudden i Sörfjärden:

V 26 – V 32 öppet tisdag – söndag från 12:00

V33: fredag, lördag, söndag från 12:00

V34: fredag, lördag, söndag från 12:00

Kraaaaam/Agneta & Annika och sjööööna personalen.